Bewonerscoöperatie

In toenemende mate worden initiatieven vanuit burgers/bewoners opgestart. Het gaat dan vaak om coöperaties rondom de thema’s energie, wijkontwikkeling en zorg & welzijn. Deze coöperaties kunnen goed geoliede machines zijn of varen op de gedrevenheid van een paar enthousiastelingen.

Er kan heel veel kracht worden toegevoegd door verbinding te zoeken met de bedrijven, overheden en andere organisaties die belang hebben bij het thema van de bewonerscoöperatie. Deze organisaties hebben daar ook zelf baat bij vanwege draagvlak en de mogelijkheid om andere thema’s in te brengen .

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.