Zorginstelling

Veel zorginstellingen zijn bezig met of hebben een woonvisie. Daarin speelt vaak de transformatie van de instelling in combinatie met zorg in de wijk een belangrijke rol. Dit kan gecombineerd wordt met bijvoorbeeld renovatieplannen van een woningbouwcorporatie en gemeentelijke programma’s rondom zorg en werkgelegenheid. Hierdoor ontstaan volop mogelijkheden om dit gezamenlijk in te vullen. Renovatie van woningen gekoppeld aan de zorgbehoefte van bewoners. Leegstand van woningen ombouwen tot wijk zorgcentrum. Misschien zijn er bewoners in een uitkeringssituatie die prima zorg kunnen verlenen in de wijk.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.