Waarom

Bedrijven, overheden en andere organisaties zien steeds meer de noodzaak voor ingrijpende veranderingen. Of het nu gaat om verduurzaming, circulaire economie, transities in de energiesector, woonsector, zorgsector of financiële sector.

De noodzaak voor de verandering kan ingegeven zijn vanuit de wens om te veranderen. Of vanuit wet- en regelgeving rondom circulaire economie, van het aardgas af moeten, verduurzaming van woningen.  En ook druk vanuit maatschappelijke ontwikkelingen om te komen tot duurzame gebiedsontwikkeling.

De grote vraag hierbij is hoe deze veranderingen te organiseren. Met wie en met welke aanpak. Is duurzame gebiedsontwikkeling een uitdaging? Jazeker en ook een kans indien we het samen met andere organisaties doen.

En daarvoor heeft CCValue een beproefde aanpak ontwikkeld. CCValue begeleidt het proces op professionele wijze. Van individueel naar collectief, van kosten naar waarde en van idee tot realisatie.

Samen waardevol veranderen!

Voor wie

CCValue helpt lokale- en regionale organisaties die een belangrijke rol voor zichzelf zien in de grote veranderingen.  Veranderingen rondom verduurzaming, circulaire economie, transities in de energiesector, woonsector, zorgsector of financiële sector.

Voor overheden zoals gemeente of provincie. Organisaties zoals woningbouwcorporaties, zorginstellingen en bewonerscoöperaties. Voor commerciële bedrijven zoals financiële instellingen, projectontwikkelaars en bedrijventerreinen.

Voor organisaties die weten dat het anders moet, geloven dat het anders kan en willen dat het anders gaat. Duurzame gebiedsontwikkeling, van individuele kosten naar collectieve waarde en van idee tot realisatie.

Ik help jullie graag!

Aanpak

De aanpak bestaat uit een aantal bouwstenen die gefaseerd worden uitgevoerd.

  1. Quickscan. Voor welke uitdaging sta je.
  2. Verkenning. Wie kunnen daar aan bijdragen.
  3. Anders denken. De nieuwe collectieve spelregels bedenken.
  4. Anders doen. De nieuwe collectieve spelregels toepassen.

Per afgebakende fase wordt steeds meer duidelijk

  • welke initiatieven en wensen er letterlijk op de kaart staan,
  • wie met welke belangen daarmee bezig is,
  • welke mogelijkheden er zijn om de initiatieven, partijen en belangen te verbinden,
  • wat de potentiële collectieve economische, sociale en ecologische waarde is,
  • wie, wat en welke actie nodig is om de gezamenlijke wens te realiseren.

De ontdekte mogelijkheden worden begeleid van idee tot realisatie. Dit doen we samen met organisaties en de mensen die regionaal het verschil kunnen en willen maken. En dat op een professionele, inspirerende en plezierige manier!

We kijken binnen en buiten de grenzen van organisaties en sectoren naar de gedeelde belangen. Samen ontdekken we het potentieel voor collectieve en meervoudige waarde in plaats van de individuele projectkosten en -baten. Economische, maatschappelijke en ecologische waarden versterken elkaar. Veranderingen zijn letterlijk waardevol.

Samen met organisaties en mensen in de regio de wenselijke en noodzakelijke veranderingen realiseren. Dat is de plek waar de samenwerking echt voelbaar, realiseerbaar en duurzaam is!

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Op basis van dit gesprek ontvangt u een voorstel waarin aangeven wordt hoe aan uw wens invulling kan worden gegeven.

Heeft u zelf al plannen hebt ontwikkeld en heeft u daarbij ondersteuning nodig? Maak dan gebruik van de diensten van CCValue.

Over CCValue

CCValue ben ikzelf. Mijn naam is Jos de Bruin. Ik maak deel uit van een netwerk van ondernemers en experts op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling.

Van huis uit ben ik een professionele programmamanager / procesbegeleider en al 15 jaar IPMA-B gecertificeerd. Ik heb me met veel enthousiasme beziggehouden met complexe commerciële-, innovatieve- en veranderprogramma’s in de financiële sector en energiesector. De ontvlechting van het Fortis concern na het uiteenvallen daarvan. De implementatie van een nieuwe distributiestrategie voor verzekeraar ASR. En de overname en integratie van een deel van het netwerk van de netbeheerder Enexis in de netbeheerder Alliander zijn hier een paar voorbeelden van.

De afgelopen 5 jaar ben ik bezig met programma’s  en processen gericht op verduurzaming van regio’s in Nederland. Samen met bedrijven, overheden, kennisinstituten en andere organisaties komen tot collectieve en meervoudige waarde in de regio. Dit op het gebied van energie, grondstoffen, wonen, mobiliteit, zorg en combinaties daarvan. En met resultaat.

In die 5 jaar heb ik samen met partners een vernieuwende en effectieve aanpak ontwikkeld. Via anders denken en anders doen werkelijk komen tot collectieve en meervoudige waarde.

Een paar mooie voorbeelden van duurzame gebiedsontwikkeling waar ik echt trots op ben:

Bent u benieuwd wat anderen vinden van mij en CCValue?

Contact

T.  06-43990417
E. jos@ccvalue.nl

Voor een vrijblijvend gesprek. Ik help u graag!