Waarom

Bedrijven, overheden en andere organisaties zien steeds meer de noodzaak voor ingrijpende veranderingen. Of het nu gaat om verduurzaming van de woningvoorraad, toekomstbestendige bedrijventerreinen, circulaire economie en de energietransitie. En wat betekent dit voor bijvoorbeeld de overheden, energiesector, woonsector en financiële sector.

De noodzaak voor de verandering kan ingegeven zijn vanuit de eigen wens om te veranderen. Maar ook vanuit wet- en regelgeving rondom circulaire economie, energietransitie en ruimtelijke opgaven.  En daarnaast ook druk vanuit maatschappelijke ontwikkelingen om te komen tot duurzame ontwikkeling.

De vraag hierbij is hoe deze veranderingen te organiseren. Met wie en met welke aanpak. Is duurzame gebiedsontwikkeling een uitdaging? Jazeker en ook een kans indien we het samen doen. Samen met bedrijven, gemeenten, provincie, woningbouwcorporaties, bewonersorganisaties, kennisinstituten en andere organisaties.

De afgelopen 7 jaar heeft CCValue samen met partners een vernieuwende en effectieve aanpak ontwikkeld. Via anders denken en anders doen werkelijk komen tot collectieve en meervoudige waarde. Hierdoor biedt duurzame gebiedsontwikkeling voor iedereen een kans.

CCValue begeleidt het proces op professionele wijze. Van individueel naar collectief, van kosten naar waarde en van idee tot realisatie. En met succes.

Samen waardevol veranderen!

Voor wie

CCValue helpt lokale- en regionale organisaties die een belangrijke rol voor zichzelf zien in de grote veranderingen.  Veranderingen rondom verduurzaming, circulaire economie, energietransitie en transities in de energiesector, woonsector of financiële sector.

Voor overheden zoals gemeente of provincie. Organisaties zoals woningbouwcorporaties . Voor commerciële bedrijven zoals financiële instellingen, projectontwikkelaars en bedrijventerreinen.

Voor organisaties die weten dat het anders moet, geloven dat het anders kan en willen dat het anders gaat. Duurzame gebiedsontwikkeling, van individuele kosten naar collectieve waarde en van idee tot realisatie.

Ik help u graag!

Aanpak

 

De afgelopen 7 jaar heb ik samen met partners een vernieuwende en effectieve aanpak ontwikkeld voor Duurzame gebiedsontwikkeling. Via anders denken en anders doen werkelijk komen tot collectieve en meervoudige waarde.

We kijken binnen en buiten de grenzen van organisaties naar de gedeelde belangen. Daarna ontdekken we samen het potentieel voor collectieve waarde in plaats van de individuele projectkosten en -baten. Economische, maatschappelijke en ruimtelijke opgaven versterken elkaar daardoor. Veranderingen zijn daarmee letterlijk waardevol.

De aanpak bestaat uit een aantal bouwstenen die gefaseerd worden uitgevoerd.

  1. Quickscan. Voor welke opgave staat u en welke kansen biedt dat in de regio.
  2. Verkenning. Welke andere regionale opgaven zijn er en hoe kunnen die verbonden worden met uw uitdaging.
  3. Anders denken. De nieuwe gezamenlijke spelregels bedenken.
  4. Anders doen. De nieuwe gezamenlijke spelregels toepassen.

Per afgebakende fase wordt steeds meer duidelijk

  • Welke initiatieven en opgaven er letterlijk in de regio op de kaart staan,
  • wie met welke belangen daarmee bezig is,
  • welke mogelijkheden er zijn om de initiatieven, partijen en belangen te verbinden,
  • wat de potentiële economische, maatschappelijk en ecologische waarde is,
  • wie, wat en welke actie nodig is om de gezamenlijke opgave of wens te realiseren.

De ontdekte mogelijkheden worden vervolgens begeleid van idee tot realisatie. Dit doen we samen met organisaties en de mensen die regionaal het verschil kunnen en willen maken. Dit is immers de plek waar de samenwerking echt voelbaar, realiseerbaar en duurzaam is! 

En dit alles op een professionele, inspirerende en plezierige manier. En met resultaat.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. U ontvangt daarna een persoonlijk voorstel hoe aan uw wens invulling kan worden gegeven.

Heeft u zelf al plannen ontwikkeld en heeft u daarbij ondersteuning nodig. Maak dan gebruik van de diensten van CCValue.

Een paar voorbeelden van duurzame gebiedsontwikkeling waaruit blijkt dat de aanpak succesvol is:

Over CCValue

CCValue ben ikzelf. Mijn naam is Jos de Bruin. Ik maak deel uit van een netwerk van organisaties, ondernemers en experts op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling.

Van huis uit ben ik een professionele programmamanager / procesbegeleider en al 15 jaar IPMA-B gecertificeerd. Ik heb me met veel enthousiasme bezig gehouden met complexe commerciële-, innovatieve- en veranderprogramma’s in de financiële sector en energiesector. De ontvlechting van het Fortis concern na het uiteenvallen daarvan. De implementatie van een nieuwe distributiestrategie voor verzekeraar ASR. En de overname en integratie van een deel van het netwerk van de netbeheerder Enexis in de netbeheerder Alliander zijn hier een paar voorbeelden van.

De laatste 7 jaar ben ik als programmamanager en/of procesbegeleider bezig met trajecten gericht op verduurzaming van regio’s in Nederland. Dat doe ik samen met bedrijven, gemeenten, provincie, netbeheerders, woningbouwcorporaties, bewonersorganisaties, kennisinstituten en andere organisaties.  Gezamenlijk komen tot collectieve en meervoudige waarde in de regio op het gebied van energietransitie, circulaire economie, wonen, mobiliteit, ruimtelijke opgaven en combinaties daarvan. En met resultaat.

In die 7 jaar heb ik samen met partners een vernieuwende en effectieve aanpak ontwikkeld. Via anders denken en anders doen werkelijk komen tot collectieve en meervoudige waarde.

Een paar mooie voorbeelden van duurzame gebiedsontwikkeling waar ik echt trots op ben:

Bent u benieuwd wat anderen vinden van mij en CCValue?

Contact

T.  06-43990417
E. jos@ccvalue.nl

Voor een vrijblijvend gesprek. Ik help u graag!

 

BTW:. NL001504138B54
KvK:   71237151