Gebiedsontwikkeling Arnhem – centrum

Arnhem Open-Connect
Arnhem Open-Connect is een initiatief van een aantal organisaties in Arnhem. Woningbouwcorporaties, gemeente, zorginstellingen, financiële instellingen en organisaties in de energiesector werken hierin samen. Het doel is om op verschillende plekken individuele uitdagingen te versterken door collectieve en meervoudige waarde toe te voegen. Ik heb dit traject begeleid in de rol van programmamanager. Het initiatief wordt inmiddels door de organisaties zelfstandig uitgevoerd wat uiteindelijk ook de bedoeling is.

Samen met het team zijn de volgende collectieve cases opgesteld:

  • Gemeente – wijkontwikkeling. Verkoop van gemeentelijk vastgoed gekoppeld aan de thema’s wijkontwikkeling en verduurzaming. Samen met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaar en de netbeheerder komen tot een wijkontwikkeling die duurzaam is, het ondernemersklimaat stimuleert en aansluit op de behoefte van de bewoners. Het plan is samen met bewoners en ondernemers uit de wijk ontwikkeld.
  • Woningbouwcorporatie – wijkrenovatie. Renovatie van de omgeving van het winkelcentrum als aanleiding om de thema’s leefbaarheid, duurzaamheid en werkgelegenheid te verbinden. Gemeente en projectontwikkelaar zijn onderdeel van de coalitie.
  • Woningbouwcorporatie – verduurzaming. De renovatie van woningen is aangegrepen om de verduurzaming, zorg en leefbaarheid collectief te ontwikkelen. De renovatie gaf een kans voor een zorgcentrum in de wijk en koppeling naar de nabij gelegen winkels en andere bedrijven.
  • Woningbouwcorporatie – verduurzaming. Verduurzaming energie als hefboom voor leefbaarheid, wonen, scholing en werkgelegenheid. Via een collectieve aanpak is de energievoorziening duurzaam en tegen gelijke of iets lagere kosten. Daarnaast is er een collectief fonds ingericht om de maatschappelijke uitdagingen rondom scholing en leefbaarheid te financieren. Hierin participeren de woningbouwcorporatie, gemeente en energiebedrijven.
  • Zorginstelling – herontwikkeling. Herontwikkeling van locaties aangrijpen voor verduurzaming energie en zorg in de wijk.  
  • Netbeheerder – energietransitie. Nieuw te ontwikkelen wijk waarbij een slimme energiemix is gekoppeld aan de thema’s wonen en wijkontwikkeling. De oplossing voor de slimme energiemix is buiten de wijk gevonden en de vermeden kosten kunnen geïnvesteerd worden in de wijk. De wijk wordt ontwikkeld rekening houdend met de nabijgelegen wijken en bedrijventerrein.