Quick scan

Korte doorlooptijd. Direct zicht op mogelijke collectieve kansen

 • Diepte-interview
  • Aan welke (maatschappelijke) verandering wil uw organisatie invulling geven.
  • Waar liggen kansen voor verbinding met andere regionale opgaven. Bijvoorbeeld gemeentelijke opgaven, regionale energiestrategie en ruimtelijke opgaven.
  • Welke  organisaties in de regio zijn nodig voor de verbindingen.
  • Welke ontwikkelingen versterken of verzwakken de gewenste verandering.
 • Analyse van de veranderplannen en opgaven van de genoemde andere organisaties.
  • Onderzoek websites, jaarverslagen, collegeakkoorden, beleidsnotities en andere openbare stukken.
 • Onderzoek naar karakteristieken van de regio
  • Economisch karakter. Bedrijven, bedrijventerreinen, energie.
  • Ruimtelijk karakter. Natuur, milieu en vestigingsklimaat.
  • Maatschappelijk karakter. Wonen en werken.
 • Verslag, kansenkaart plus bespreking.

Gemiddelde doorlooptijd 3 tot 4 weken. Gemiddelde investering €2.500 – €7.500. Afhankelijk van omvang van de regio en aantal potentiële coalitiepartners.