Quick scan

Korte doorlooptijd. Direct zicht op mogelijke collectieve kansen

Diepte-interview met de opdrachtgever

  • Voor welke (maatschappelijke) opgave staat uw uw organisatie.
  • Waar liggen kansen voor verbinding met andere regionale opgaven. Bijvoorbeeld wonen, werk, energie en ruimtelijke opgaven.
  • Welke  organisaties zijn nodig voor deze verbindingen.
  • Welke ontwikkelingen versterken of verzwakken de opgave of gewenste verandering.

Analyse van de veranderplannen en opgaven van de genoemde andere organisaties

  • Onderzoek websites, jaarverslagen, collegeakkoorden, beleidsnotities en andere openbare stukken.

Onderzoek naar karakteristieken van de regio

  • Economisch karakter. Bedrijven, bedrijventerreinen, energie.
  • Ruimtelijk karakter. Natuur, milieu en vestigingsklimaat.
  • Maatschappelijk karakter. Wonen en werken.

Verslag + kansenkaart + bespreking

Gemiddelde doorlooptijd 3 tot 4 weken. Gemiddelde investering €2.500 – €7.500. Afhankelijk van omvang van de regio en aantal potentiële coalitiepartners.