Quick scan

Korte doorlooptijd. Direct zicht op mogelijke collectieve kansen

 • Diepte-interview met de bestuurder van de initiërende organisatie
  • Aan welke (maatschappelijke) verandering wil de organisatie invulling geven.
  • Waar liggen kansen voor collectieve aanvulling en versterking.
  • Welke  andere organisaties in de regio zijn hiervoor nodig.
  • Welke ontwikkelingen versterken of verzwakken de gewenste verandering.
 • Analyse van de veranderplannen van de genoemde andere organisaties.
  • Onderzoek websites, jaarverslagen, collegeakkoorden, beleidsnotities en andere openbare stukken.
 • Onderzoek naar karakteristieken van de regio
  • Economisch karakter. Dominante bedrijfssectoren.
  • Ecologisch karakter. Natuur en milieu.
  • Maatschappelijk karakter. Wonen en werken.
 • Verslag, kansenkaart plus bespreking.

Gemiddelde doorlooptijd 3 tot 4 weken. Gemiddelde investering €2.500 – €7.500. Afhankelijk van omvang van de regio en aantal potentiële coalitiepartners.