Woningbouwcorporatie

Woningbouwcorporaties hebben onder andere de opgave om de woningvoorraad te verduurzamen. Vanuit de eigen organisatie bezien zal de oplossing gezocht worden in de woningen zelf. Isolatie, duurzame opwek via zonnepanelen en WKO voor gebouwen of buurten liggen dan voor de hand. De investeringen zijn echter enorm.

Misschien ligt de oplossing wel in de omgeving. Een nabij gelegen bedrijventerrein, een stuk grond, een WKO van een nabij gelegen onderneming of zorginstelling. De vermeden kosten kunnen gebruikt worden om samen met de gemeente en andere organisaties de leefbaarheid in de wijken te verbeteren of een streven naar lagere woonlasten. Ook de omgevingswet biedt naast een wettelijk kader vooral de kans om te onderzoeken welke collectieve kansen samen met anderen benut kunnen worden.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.