Bedrijven en bedrijventerreinen

Grote lokale bedrijven en bedrijventerreinen zijn letterlijk en figuurlijk een bron van energie. Zij kunnen potentieel de energievoorziening voor zichzelf en de omgeving voor haar rekening nemen. Bijvoorbeeld via duurzame opwek, collectief gebruik van WKO’s en gebruik van restwarmte. De opbrengsten kunnen gekoppeld worden aan revitalisering van het bedrijventerrein of de omgeving van het bedrijf. Daar heeft de gemeente weer baat bij vanwege een verbetert vestigingsklimaat. Ook vastgoedeigenaren zullen waarde hechten aan een duurzaam en fraai bedrijventerrein. Daarnaast liggen er ook volop kansen op het gebied van grondstoffen, watermanagement, mobiliteit en het delen van middelen en faciliteiten.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.