Bedrijven en bedrijventerreinen

Grote lokale bedrijven en bedrijventerreinen zijn vaak letterlijk en figuurlijk een bron van energie. Zij kunnen potentieel de energievoorziening van zichzelf en de omgeving voor haar rekening nemen. Duurzame opwek, collectief gebruik van WKO’s en gebruik van restwarmte. De opbrengsten kunnen gekoppeld worden aan revitalisering van het bedrijventerrein of de omgeving van het bedrijf. Daar heeft de gemeente weer baat bij vanwege een verbetert vestigingsklimaat. Ook vastgoedeigenaren zullen waarde hechten aan een duurzaam en fraai bedrijventerrein.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.