Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars van nieuwbouw of vernieuwbouw van wijken staan voor grote uitdagingen. De maatschappij vraagt steeds meer om MVO ontwikkeling. Door de plannen in verbinding te brengen met de nabije omgeving ontstaan er kansen die de projectontwikkeling in enge zin overstijgen. De omgeving van het project kan bijvoorbeeld een oplossing bieden voor een slimme energiemix die noodzakelijk is voor verduurzaming. Het project kan kansen bieden voor de omgeving door in te spelen op zaken die in de nabije omgeving ontbreken zoals zorgvoorzieningen en bedrijvigheid. Dit verhoogt de waarde van het project en voegt waarde toe aan de nabije omgeving. Gemeenten, woningbouwcorporaties, ondernemers en de bewoners hebben hier belang bij.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.