Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars van (ver)nieuwbouw van wijken en gebouwen staan voor grote uitdagingen. De maatschappij vraagt steeds meer om MVO ontwikkeling en met de komst van de omgevingswet wordt hiervoor een wettelijk kader geboden. Door de plannen in vroeg stadium in verbinding te brengen met de nabije omgeving ontstaan er kansen die de projectontwikkeling in enge zin overstijgen. De omgeving van het project biedt bijvoorbeeld mogelijkheden wat betreft duurzame energie, delen van faciliteiten, talentontwikkeling. Het project kan de omgeving versterken door in te spelen op zaken zorgvoorziening, mobiliteit en lokale werkgelegenheid. Dit verhoogt de waarde van het project en voegt waarde toe aan de nabije omgeving. Gemeenten, woningbouwcorporaties, ondernemers en de bewoners hebben hier belang bij. Kansen benutten en gelijktijdig voldoen aan de omgevingswet, het kan.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.