Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars van (ver)nieuwbouw van wijken en gebouwen staan voor grote uitdagingen. Zo vragen de maatschappij en wet- en regelgeving steeds meer om duurzame ontwikkeling en participatie. Door de plannen in vroeg stadium in verbinding te brengen met de nabije omgeving ontstaan er kansen die daarmee de projectontwikkeling in enge zin overstijgen. De omgeving van het project biedt onder andere mogelijkheden wat betreft duurzame energie, delen van faciliteiten, scholing en talentontwikkeling. Het project versterkt de omgeving door bijvoorbeeld in te spelen op zaken zoals energie delen, mobiliteit en lokale werkgelegenheid. Dit verhoogt de economische en maatschappelijke waarde van het project.

Gemeenten, woningbouwcorporaties, ondernemers en de bewoners hebben een belang bij een gezamenlijke ontwikkeling met oog voor de diverse thema’s.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.