Gebiedsontwikkeling Schiphol Area

Schiphol Area Development Company (SADC)

SADC is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen rondom Schiphol. Een onderdeel van deze ontwikkeling is de opzet van een duurzaam energiesysteem op Schiphol Trade Park. Dit biedt tevens een oplossing voor de recent ontstane netcongestie waardoor nieuw te vestigen bedrijven geen stroom geleverd krijgen van de netbeheerder. Uniek hierbij is dat in een pilot de beschikbare netcapaciteit van de netbeheerder op gebiedsniveau gestuurd wordt. Bedrijven met en zonder stroom werken samen om de beperkt beschikbare capaciteit te delen en dit in combinatie met de collectieve opwek en opslag van energie. Dit betekent op gebiedsniveau een enorme besparing (60%) in kosten en CO2 uitstoot ten opzichte van het alternatief, namelijk bedrijven zonder stroom zetten gasgeneratoren in voor de individuele stroomvoorziening. Samen met de bedrijven, Liander, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol werken we samen aan deze unieke technische, organisatorische en juridische innovatie. Ik ondersteun SADC hierbij in de rol van projectmanager.