Financiële instellingen

Collectieve initiatieven vragen om een collectieve financiering en risicobeheersing. De projecten worden bijvoorbeeld ondergebracht in een stichting, coöperatie of BV. Financiering en risicoprofielen veranderen indien meerdere organisaties en bewoners zich aan een collectief initiatief verbinden. Financiële instellingen kunnen hier een oplossing bieden via bijvoorbeeld alternatieve verdienmodellen, financiering, waarderingsmodellen en risicobeoordeling. Dit vraagt wel om anders denken en anders doen.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.