Financiële instellingen

Collectieve initiatieven vragen om een collectieve financiering. De projecten worden bijvoorbeeld ondergebracht in een stichting, coöperatie of BV. Risicoprofielen veranderen indien meerdere organisaties en bewoners zich aan een collectief initiatief verbinden. Financiële instellingen kunnen hier een oplossing bieden door alternatieve verdienmodellen, financiering en risico’s te ondersteunen. Dit vraagt wel om anders denken en anders doen.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.