Gemeente

De gemeente heeft een groot aantal opgaven. Bijvoorbeeld gasloze wijken, goede leefomgeving, verduurzaming van bedrijventerreinen en andere ruimtelijke opgaven. Gelukkig hebben ook andere partijen belang bij deze opgaven. Woningbouwcorporaties, netbeheerders, bedrijven en bewoners hebben een groot belang bij de realisatie van de gasloze wijken of verduurzaming van bedrijventerreinen.

Woningbouwcorporaties en bewoners willen graag mooie wijken waar het goed toeven is. Dat vermindert de leegstand, verhoogt het woongenot en de waarde van het onroerend goed. Een goed functionerende wijk is aantrekkelijk voor ondernemers en verhoogt daardoor de economische bedrijvigheid. In de realisatie van de projecten kunnen inwoners in een uitkeringssituatie aan de slag geholpen worden. Daarnaast biedt de omgevingswet de wettelijke kaders en ook de kans om het daadwerkelijk samen te doen.

De wijze waarop we dat gezamenlijk vormgeven bepaalt vervolgens het succes.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.