Gemeente

De gemeente heeft een groot aantal opgaven. Gasloze wijken, leefbaarheid in de wijken, sociale voorzieningen en gebiedsontwikkeling. Gelukkig hebben ook andere partijen belang bij deze opgaven. Woningbouwcorporaties, netbeheerders en bewoners hebben bijvoorbeeld een groot belang bij de realisatie van de gasloze wijken en de wijze waarop.

Woningbouwcorporaties en bewoners willen graag mooie wijken waar het goed toeven is. Dat vermindert de leegstand, verhoogt het woongenot en de waarde van het onroerend goed. Een goed functionerende wijk is aantrekkelijk voor ondernemers en verhoogt de bedrijvigheid en economische ontwikkeling van de wijk en haar omgeving. In de realisatie van de projecten kunnen inwoners in een uitkeringssituatie aan de slag geholpen worden.  

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.