Gemeente

De gemeente heeft een groot aantal opgaven. Gasloze wijken, goede leefomgeving en verduurzaming van bedrijventerreinen. Gelukkig hebben ook andere partijen belang bij deze opgaven. Woningbouwcorporaties, netbeheerders, bedrijven en bewoners hebben een groot belang bij de realisatie van de gasloze wijken of verduurzaming van bedrijventerreinen. De wijze waarop we dat gezamenlijk vormgeven bepaalt het succes.

Woningbouwcorporaties en bewoners willen graag mooie wijken waar het goed toeven is. Dat vermindert de leegstand, verhoogt het woongenot en de waarde van het onroerend goed. Een goed functionerende wijk is aantrekkelijk voor ondernemers en verhoogt daardoor de economische bedrijvigheid. In de realisatie van de projecten kunnen inwoners in een uitkeringssituatie aan de slag geholpen worden. De omgevingswet biedt hiervoor de wettelijke kaders en de kans om het daadwerkelijk samen te doen.

CCValue helpt u de mogelijkheden te verkennen en te komen tot een collectieve aanpak en begeleiding van idee tot realisatie.