Aanpak

 

De aanpak bestaat uit een aantal bouwstenen die gefaseerd worden uitgevoerd.

 

  1. Quickscan. Voor welke uitdaging staat u en welke kansen biedt dat in de regio.
  2. Verkenning. Welke andere regionale opgaven zijn er en hoe kunnen die verbonden worden met uw uitdaging.
  3. Anders denken. De nieuwe gezamenlijke spelregels bedenken.
  4. Anders doen. De nieuwe gezamenlijke spelregels toepassen.

Per afgebakende fase wordt steeds meer duidelijk

  • welke initiatieven en opgaven er letterlijk in de regio op de kaart staan,
  • wie met welke belangen daarmee bezig is,
  • welke mogelijkheden er zijn om de initiatieven, partijen en belangen te verbinden,
  • wat de potentiële collectieve economische, maatschappelijk en ecologische waarde is,
  • wie, wat en welke actie nodig is om de gezamenlijke wens te realiseren.

De ontdekte mogelijkheden worden begeleid van idee tot realisatie. Dit doen we samen met organisaties en de mensen die regionaal het verschil kunnen en willen maken. En dat op een professionele, inspirerende en plezierige manier!

We kijken binnen en buiten de grenzen van organisaties en sectoren naar de gedeelde belangen. Samen ontdekken we het potentieel voor collectieve waarde in plaats van de individuele projectkosten en -baten. Economische, maatschappelijke en ruimtelijke opgaven versterken elkaar. Veranderingen zijn letterlijk waardevol.

 

Samen met organisaties en mensen in de regio de wenselijke en noodzakelijke veranderingen realiseren. Dat is de plek waar de samenwerking echt voelbaar, realiseerbaar en duurzaam is!

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. U ontvangt daarna een persoonlijk voorstel hoe aan uw wens invulling kan worden gegeven.

Heeft u zelf al plannen ontwikkeld en heeft u daarbij ondersteuning nodig? Maak dan gebruik van de diensten van CCValue.