Aanpak

 

De afgelopen 7 jaar heb ik samen met partners een vernieuwende en effectieve aanpak ontwikkeld voor Duurzame gebiedsontwikkeling. Via anders denken en anders doen werkelijk komen tot collectieve en meervoudige waarde.

We kijken binnen en buiten de grenzen van organisaties naar de gedeelde belangen. Daarna ontdekken we samen het potentieel voor collectieve waarde in plaats van de individuele projectkosten en -baten. Economische, maatschappelijke en ruimtelijke opgaven versterken elkaar daardoor. Veranderingen zijn daarmee letterlijk waardevol.

De aanpak bestaat uit een aantal bouwstenen die gefaseerd worden uitgevoerd.

  1. Quickscan. Voor welke opgave staat u en welke kansen biedt dat in de regio.
  2. Verkenning. Welke andere regionale opgaven zijn er en hoe kunnen die verbonden worden met uw uitdaging.
  3. Anders denken. De nieuwe gezamenlijke spelregels bedenken.
  4. Anders doen. De nieuwe gezamenlijke spelregels toepassen.

Per afgebakende fase wordt steeds meer duidelijk

  • Welke initiatieven en opgaven er letterlijk in de regio op de kaart staan,
  • wie met welke belangen daarmee bezig is,
  • welke mogelijkheden er zijn om de initiatieven, partijen en belangen te verbinden,
  • wat de potentiële economische, maatschappelijk en ecologische waarde is,
  • wie, wat en welke actie nodig is om de gezamenlijke opgave of wens te realiseren.

De ontdekte mogelijkheden worden vervolgens begeleid van idee tot realisatie. Dit doen we samen met organisaties en de mensen die regionaal het verschil kunnen en willen maken. Dit is immers de plek waar de samenwerking echt voelbaar, realiseerbaar en duurzaam is! 

En dit alles op een professionele, inspirerende en plezierige manier. En met resultaat.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. U ontvangt daarna een persoonlijk voorstel hoe aan uw wens invulling kan worden gegeven.

Heeft u zelf al plannen ontwikkeld en heeft u daarbij ondersteuning nodig. Maak dan gebruik van de diensten van CCValue.

Een paar voorbeelden van duurzame gebiedsontwikkeling waaruit blijkt dat de aanpak succesvol is: