Aanpak

De aanpak bestaat uit een aantal bouwstenen die gefaseerd worden uitgevoerd.

  1. Quickscan. Voor welke uitdaging sta je.
  2. Verkenning. Wie kunnen daar aan bijdragen.
  3. Anders denken. De nieuwe collectieve spelregels bedenken.
  4. Anders doen. De nieuwe collectieve spelregels toepassen.

Per afgebakende fase wordt steeds meer duidelijk

  • welke initiatieven en wensen er letterlijk op de kaart staan,
  • wie met welke belangen daarmee bezig is,
  • welke mogelijkheden er zijn om de initiatieven, partijen en belangen te verbinden,
  • wat de potentiële collectieve economische, sociale en ecologische waarde is,
  • wie, wat en welke actie nodig is om de gezamenlijke wens te realiseren.

De ontdekte mogelijkheden worden begeleid van idee tot realisatie. Dit doen we samen met organisaties en de mensen die regionaal het verschil kunnen en willen maken. En dat op een professionele, inspirerende en plezierige manier!

We kijken binnen en buiten de grenzen van organisaties en sectoren naar de gedeelde belangen. Samen ontdekken we het potentieel voor collectieve en meervoudige waarde in plaats van de individuele projectkosten en -baten. Economische, maatschappelijke en ecologische waarden versterken elkaar. Veranderingen zijn letterlijk waardevol.

Samen met organisaties en mensen in de regio de wenselijke en noodzakelijke veranderingen realiseren. Dat is de plek waar de samenwerking echt voelbaar, realiseerbaar en duurzaam is!

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Op basis van dit gesprek ontvangt u een voorstel waarin aangeven wordt hoe aan uw wens invulling kan worden gegeven.

Heeft u zelf al plannen hebt ontwikkeld en heeft u daarbij ondersteuning nodig? Maak dan gebruik van de diensten van CCValue.