Anders doen

De spelregels toepassen op geselecteerde cases

Een aantal dagdelen met de experts uit de samenwerkende organisaties

 • Verdieping van de cases.
 • Waaruit bestaat de collectieve waarde, economisch en maatschappelijk.
 • Eerste gedachten rondom realisatie van de cases.
 • Wie en wat ontbreken nog op expert niveau.
 • Uitwerking van de cases.

Een dagdeel met de bestuurders en experts van de samenwerkende organisaties

 • Presentatie van de uitwerkte cases.
 • Beoordeling van de cases door de bestuurders van de samenwerkende organisaties.
 • Besluitvorming rondom realisatie van de cases.

Gemiddelde doorlooptijd 6 maanden. Gemiddelde investering €15.000 per deelnemende organisatie afhankelijk van het aantal cases.

De daadwerkelijke realisatie van de cases en projecten valt natuurlijk niet vooraf te voorspellen. CCValue kan professionele ondersteuning bieden wat betreft:

 • Organisatie.
 • Planning.
 • Financiering.
 • Uitvoering.
 • Inrichting communicatie- en leeromgeving.
 • Gedurende de uitvoering diverse bijeenkomsten met bestuurders en experts.

Op basis van de specifieke situatie en wensen ontvangt u een voorstel waarin aangegeven wordt hoe aan de realisatie vorm gegeven kan worden.