Gebiedsontwikkeling de Liemers

Groene Allianties de Liemers
Groene Allianties de Liemers is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen en overige organisaties in de regio de Liemers ten oosten van Arnhem. Zij realiseert projecten die een wezenlijke duurzaamheidswinst opleveren en aansluiten bij de belangen van de deelnemende organisaties. Mijn rol binnen het team is programmamanager. Ik zorg ervoor dat met het team en de samenwerkende partijen de coalities ontstaan en de ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Gerealiseerde projecten

  • Energie besparingen bij bedrijven. Reductie tot nu toe van 104.000 m3 gas, 800.000 KwH elektriciteit en daarmee €150.000 besparing.
  • Aanpak voor energiebesparing. Ondernemers kunnen via een gestructureerde aanpak energie besparen, geld besparen en voldoen aan wet & regelgeving. De provincie stimuleert de deelname van ondernemers via subsidie.
  • Energieloket. Dit loket verbindt bewoners met lokale ondernemers op het gebied van de verduurzaming van woningen. In een half jaar tijd 600 opdrachten en  €2.000.000 omzet gerealiseerd door lokale bedrijven. Het loket is opgezet in samenwerking met de 5 gemeenten in de regio.
  • Workshops Circulair inkopen. In eerste instantie voor inkopers bij gemeenten.
  • Duurzame mobiliteit. Ebikes, deelfietsen en uitbreiding OV verbindingen op één van de drukst bezochte bedrijventerreinen in Nederland.
  • Duurzame bandenpomp op zonne-energie. 25.000 keer gebruikt. Besparing aan banden en brandstof €500.000.
  • Gebiedsgerichte aanpak circulaire economie. Samenwerking tussen ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen om te komen tot een circulaire aanpak voor bedrijven en bedrijventerreinen. Er zijn pilots opgestart in Arnhem, Nijmegen en Duiven.
  • Regionaal energieplan. Warmte als mogelijk alternatief voor aardas. Verduurzaming van de woningen en bedrijven. Potentiële vermeden kosten ten opzichte van all-electric geraamd op €900.000.000. Coalitievorming is onderhanden met gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars, netbeheerder en financiële instellingen. Collectieve en meervoudige waarde wordt verder uitgewerkt.
  • Duurzaam Gelders eiland. Coalitie van ondernemers, woningbouwcorporatie, gemeente, projectontwikkelaars en netbeheerder. Doel is de collectieve verduurzaming van het gebied via zon, wind, warmte en waterkracht. De opbrengsten komen ten goede aan het gebied. Binnen het project wordt de collectieve en meervoudige waarde verder uitgewerkt.
  • Kansen voor waterstof. Coalitie van regionale producenten, regionale afnemers en de provincie onderzoeken de mogelijkheden naar het gebruik van waterstof in de opgave voor verduurzaming van de regio.