Verkenning

Korte doorlooptijd. Direct zicht op haalbare collectieve kansen.

Interviews met bestuurders van organisaties die het initiatief kunnen versterken

  • Welke kansen zijn er voor collectieve invulling van de regionale opgaven.
  • Welke belangen kunnen elkaar versterken of juist verzwakken.
  • Welk thema is dominant en hoe kan dit dienen als hefboom voor andere ontwikkelingen.

Koppeling van het initiatief aan de karakteristieken van de regio

  • Welke economisch aspecten worden versterkt.
  • Welke ruimtelijke aspecten worden versterkt.
  • Welke maatschappelijke aspecten worden versterkt.

Gezamenlijke bespreking (dagdeel)

  • Verslag.
  • Uitgebreide kansenkaart.
  • Bespreking van de oprichting van een krachtige regionale coalitie.
  • Financiering van de volgende fase.

Gemiddelde doorlooptijd 6 – 8 weken. Gemiddelde investering €7.500 – €12.500. Afhankelijk van omvang van de regio en aantal potentiële coalitiepartners.